PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY

Panely IGLUBRICK jsou vhodné pro stavbu protipožárních příček v jakýchkoliv objektech. Díky Klasifikaci reakce na oheň A2 a Požární odolnosti REI 30 DP1 a EI 90 DP1 je možno využít je k oddělení požárních jednotek v halách, průmyslových objektech, kancelářských budovách, apod. Díky rychlosti výstavby jsou velmi vhodné pro realizaci vestavků v halách, které jsou vždy samostatnou požární jednotkou.

Panel_30