NOSNÉ STĚNY

  • Panely IGLUBRICK o tloušťce 30 cm a více splňují statické a pevnostní podmínky pro výstavbu jednopatrových objektů. Pevnost je prokázána Protokolem o statické zatěžovací zkoušce stěnových panelů č. 181009/2014, vydaným akreditovanou zkušební laboratoří fakulty stavební, ČVUT Praha. Protokolem o zkoušce požární odolnosti č. Pr-14-2.167 zkušebny PAVUS, a.s. je zároveň doložena požární odolnost REI 30 DP1.
  • Montáž obvodových nosných stěn probíhá velmi rychle, u běžného rodinného domu o výměře 100 m2 trvá zhruba 5 hodin – viz Realizace. Následná úprava povrchu po montáži je velmi snadná – povrch se napenetruje, zpevní se perlinkou v lepidle a natáhne se na něj z venku 3 mm fasáda, zevnitř štuk. Takže z vnějšku odpadají běžné složité izolační konstrukce, které stojí peníze a čas a navíc stavbu neprodyšně uzavřou.
  • Panely IGLUBRICK jsou difuzní, takže objekt „dýchá“ a díky velmi nízké tepelné vodivosti materiálu Iglubrick není dodatečné zateplení potřeba!