IGLUBRICK SERVIS s.r.o.

Společnost IGLUBRICK SERVIS s.r.o., jak již název napovídá, byla založena, jako servisní organizace, která převzala úkoly v oblasti zkušebnictví, receptur, certifikace, apod.

 

IGLUBRICK SERVIS s.r.o. se zařadil do programu „Inovační voachery"

OVĚŘENÍ VLASTNOSTÍ POLYSTYREN BETONOVÝCH PANELŮ CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0008538 je spolufinancován Evropskou unií.

             Neboť cílem naší společnosti je vývoj nových produktů na bázi izolačního materiálu, který svými vlastnostmi vyhovuje výstavbě objektů v pasivním standardu s velmi malou spotřebou energie, zažádali jsme o prozkoumání některých vlastností našeho materiálu, abychom mohli jít s moderním trendem současného stavebnictví.

            Předmětem poskytnutí služby v rámci programu Inovační vouchery, je série zkoušek vedoucí k ověření vlastností polystyren betonových panelů. Naše společnost již v rámci přípravy a vývoje tohoto panelu získala dílčí výsledky a také několik návrhů receptur pro následnou výrobu panelů. Z tohoto důvodu chceme využít služeb akreditované laboratoře k dozkoušení potřebných zkoušek tak, aby bylo možné stanovit další receptury s lepšími vlastnostmi. Jedná se konkrétně o zkoušky stanovení součinitele tepelné vodivosti, stanovení propustnosti vodní páry, stanovení tahových vlastností kotev, činitele zvukové pohltivosti a určení vzduchové neprůzvučnosti jednotlivých vzorků.  

            Uvedená služba v podobě ověření vlastností polystyren betonu různých záměsných poměrů bude přínosem k hledání nejlepší receptury pro výrobu uvedených panelů. Dodané výsledky z laboratoře bychom dále využili k nejlepšímu nastavení poměru cementu a aditiv k vývoji receptury na výrobu dalších druhů polystyren betonových panelů.

                Největší přínos pro naši společnost spatřujeme v tom, že díky provedeným zkouškám můžeme posoudit možnost dalšího vývoje nového stavebního materiálu, který bude možné požívat ve vlastním podnikání k výstavbě objektů.

                Dalším velkým přínosem je možný budoucí vývoj prvků navázaných na tyto zkoušky a následné uvedení nových výrobků či materiálů na stavební trh, především pro individuální výstavbu.

 

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI

IGLUBRICK SERVIS a.s.
Opletalova 983/45
110 00 Praha 1
C 230947 vedená u Městského soudu v Praze

KONTAKTY

Ing. Marek Novotný – jednatel společnosti
E-mail: marek.novotny@iglubrick.cz
Tel: +420 602 326 191

Pavel Gřeš – jednatel společnosti
E-mail: pavel.gres@outlook.cz
Tel: +420 724 530 530

Provozovna

Závodní 1061/ 107
700 30 Ostrava

 

NAPIŠTE NÁM CO VÁS ZAJÍMÁ

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva