Technická data

 

Objemová hmotnost

370 - 400 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti [λ]

0,084 W/mK

Pevnost v tlaku

0,5 MPa

Pevnost v ohybu

0,446 MPa

Nasákavost

3,54 kg/m2

Reakce na oheň

třída A22

Klasifikace požární odolnosti

REI 30 DP1, EI 90 DP1

Faktor difuzního odporu

3.1

Hodnoty odpovídají měření TZÚS Praha, s.p. a PAVUS, a.s.